Rautionkylä

Kioskin kulma Rautionkylässä ennen ja nyt. Hämelän kioskia vastapäätä oleva


HEIDI VEIJALAINEN

Kioskin kulma Rautionkylässä ennen ja nyt.
Hämelän kioskia vastapäätä oleva Alan-


Muistoja, tietoja ja,
materiaalia voi lähettää
osoitteeseen Q
raution.historia@gmail.com


Rautionkylä pian
kansien välissä


Kylähistoriikin
materiaali alkaa
olla kasassa.
Julkaisu vuoden
Iopulla.
ANNE VIHAVAINEN


RAUTIONKYLÄN historiasta
kertova kirja on hyvää
'vauhtia valmistumassa.
Materiaalia on kertynyt
runsaasti. Sitä, on saatu sekä
entisiltä että nykyisiltä kyläläisiltä.
Lisäksi historiikkia
varten on tehty haastatteluja,
koluttu arkistoja ja selattu
eri opuksia.
Raution .kaupunginosayhdistyksen
varapuheenjohtajan.
ja historiatyöryhmässä
toimivan Hanna Ollikaisen
mukaan materiaalia
löytyy niin kauan kuin sitä
etsii. Raja on pakko vetää
johonkin.


- Kaikki materiaali ei ole
koskaan kasassa, tiedonkeruuta
voisi jatkaa loputtomiin.
Tutkittavaa riittää,
mutta koska emme ole tutkijoita,
kokoamme kirja
saatujen aineistojen perusteena.

Taittokuntoon historiikki
valmistuu syksyllä. Julkaisu
on tämän vuoden lopulla.
Kirjassa keskitytään
alueen maantieteeseen ja
syntyyn jääkauden jälkeen,
kylän ensimmäiseen asutukseen,
vanhoihin taloihin,
1930-luvun huimaan
kehitykseen, kouluihin ja
terveydenhoitoon, liiketoin1intaan
ja yrityksiin ja sota-aikaan.
Lisäksi muistellaan Immolaa,
kerrotaan alueen merkkihenkilöistä,
valotetaan
nykypäivän Rautionkylää
.sekä kerrataan kaupunginosayhdistyksen
historiaa


ja tehtäviä.
Historiikki oikaisee käsitystä,
että ennen Enso Gutzeitin
tehtaita Rautionkylässä
ei ollut mitään.
Tiedonkeruuta voisi
jatkaa loputtomiin.
Tutkittavaa riittää.-
Hanna Ollikainen
-Täällä oli 1900-luvun
alussa puolenkymmentä taloa.
Niistä on saatu tietoa
kartta-arkistosta, maanmittauslaitokselta
ja kirkonkirjoista.
Myös muistitietoa on
kerätty, Ollikainen kertoo.
MERKITTÅVIN ajanjakso
Rautionkylän rakentumisessa
oli 1930-luku. Enso
Gutzeitin, Immolan ,rajavartioston,
lentokentän ja
rautatien rakentaminen toi


töitä tuhansille ihmisille.
Rautionkylä muuttui muutamassa
vuodessa maalaiskylästä
vireäksi taajamaksi,
kun kodit rakennettiin Rautionkylään,
ja
alkoi kukoistaa.
- Niistä ajoista on Rautioon
jäänyt monta sukua,
jotka asuvat täällä edelleen,
Ollikainen sanoo.
Rautionkylä, on toiminut
monien merkittävien
tapahtumien näyttämönä.
Hitlerin ja Mannerheimin
tapaaminen Immolassa on
niistä varmaan tunnetuin.
Vähemmän tiedettyä sen sijaan
on, että Tuntematon
sotilas -elokuvaa kuvattiin
Rautionkylässä.
- Kirjassa on muisteluita,
miten kuvaukset vaikuttivat
kylän elämään ja miten
näyttelijät näkyivät kylällä.
VAIKKA historiikin materiaalia
alkaakin olla kasassa, 


muutamiin tapahtumiin
kaivataan tarkennuksia. Immolan
lentokentän lento.näytöksistä,
ravikilpailuista
ja juhannusjuhlista on mainintoja,
mutta faktoja puuttuu.
- Kuvia, ohjelmia, 'ilmoituksia, 
muistoja ja tarinoita
otetaan mielellään vastaan.
Myös sota-ajasta on vähän
tietoa, Ollikainen sanoo.
KYLÄHISTORIIKKI kootaan
talkoovoimin. Karjalaisen
kulttuurin edistämissäätiöltä
saadulta tuhannella
eurolla on muun muassa
ostettu kartta-aineistoa ja
teetetty valokuvia.

- Toivomme
nostavan rautionkyläläisten
ylpeyttä kotipaikastaan.
Mielikuva kylän ankeudesta
perustuu tyhjiin liikehuoneistoihin,
mutta se ei ole
koko totuus. Rautio on vireä
kylä.
Comments