Ihmisoikeuksien merkitys kasvaa yhteiskunnassa. 1.4.2011 08:08

Perus-ja ihmisoikeuksista kiinnostuneen erikoistutkija Juha Lavapuron mukaan perusoikeuksien merkitys on kasvannut kymmenen vuoden aikana.

Äskettäin työnsä päätökseen saaneen perustuslain tarkistamiskomiteassa paljolti esillä olleet valtaoikeudet ja lautaskysymykset ovat merkittäviä poliittisen järjestelmän ylätasojen kannalta, mutta yksittäisten ihmisten näkökulmasta perus - ja ihmisoikeudet ovat paljon tärkeämpiä , sanoo Lavapuro.

Kyse on paljolti tietysti siitä, onnistuuko lainsäädäntö kunnioittamaan perus-ja ihmisoikeuksia siten, että oikeudet toteutuvat mahdollisimman laaja-alaisesti.

Tärkeää on kuitenkin myös se, saako ihminen, jonka oikeuksia on loukattu oikeussuojaa tuomioistuimista tai viranomaisilta. Valtaoikeuksia koskevat ratkaisut vaikuttavat näihin aioihin korkeintaan välillisesti, Lavapuro kertoo.

Oikeuskultturi muuttuu hitasti. Lavapuron mukaan perustuslain uudistamisessa ilmenee jännite vanhan ylimpiä valtioelimiä korostavan kulttuurin ja uuden, perus-ja ihmisoikeuksia korostamaan pyrkivän kulttuurin välillä… Näyttää siltä, että muun muassa tuomioistuimet ovat oppineet todella teolla vasta 20 vuoden jälkeen, kuinka näitä oikeuksia sovelletaan ja kuinka vakavasti ne tulisi oikeasti ottaa..: Lähde Turun Yliopiston verkkolehti. Julkaistu 4.3.2010.

Olisi jo todella aika, että suomalaistuomarit kiinnostuisivat perus-ja ihmisoikeuksista. Kuinka monta EIT:n päätöstä tähän tarvitaan?

Itse olen kokenut oikeusmurhan taistellessaan kehitysvammaisen autistisen puhumattoman tyttärenpokani ja omienikin ihmisoikeuksien puolesta. Täysmuutos pitäisi tulla asenteissa ja laissa, koskien vammaisten ihmisten elämää.

YK:n vammaisten oikeuksia koskeva sopimus on saatettava välittömästi voimaan ja vammaislait yhdistettävä. Yksityiset palvelukodit ja –yritykset on otettava tiukkaan valvontaan ja vanha 42§ pakkokeinopykälä kumottava ja pakkokeinojen käyttö tiukan kontrollin piiriin. Vammaisten lasten ja aikuisten eristäminen ja vieraannuttaminen omaisitaan kiellettävä ja jopa kriminalisoitava. Perheyhteys säilytettävä niin lasten huostaanotoissa kuin aikuisten vammaisten asumispalveluissa. Työntekijöiden rekisterit on selvitettävä.

Äänestä Viola Heistonen eduskuntaan. Nro 6. STP ( Suomen Työväenpuolue), Kymenpiiri.
Comments