73247-vammaisten-ihmisoikeuksien-turvaaminen-hallitusohjelmaan-tassa-ja-nyt

Vammaisten ihmisoikeuksien turvaaminen h

Vammaisten ihmisoikeuksien turvaaminen hallitusohjelmaan! Tässä ja nyt!

Me viime eduskuntavaalien ehdokkaat (13) luovutamme  vammaisvetoomuksen eduskuntaryhmille keskiviikkona 18.5.2011., klo 12:30  tiedotustilassa "Laki".

20.4.2011

Eduskuntavaaliehdokkaiden kannanotto vammaisten oikeuksien parantamiseksi

Me vuoden 2011 eduskuntavaaleihin ehdokkaina osallistuneet tulemme edistämään vammaisten ihmisoikeuksia eduskuntatyössä ja muualla yhteiskunnassa.

Esitämme alla olevat vaatimuksemme vammaisten oikeuksien turvaamiseksi seuraavaan hallitusohjelmaan.

1. Erityisryhmien asumispalvelut tulee jättää kilpailutuksen ja hankintalain ulkopuolelle. Vammaisilla ihmisillä tulee olla oikeus YK:n vammaissopimuksen mukaisesti päättää asumisestaan ja siitä kenen kanssa asuu.

2. YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja tulee välittömästi ratifioida.

3. Suomen vammaispoliittisen ohjelman VAMPO 2010-2015 esittämiä toimenpiteitä tulee toteuttaa.

4. Vammaislait tulee yhdistää. Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain § 42

" pakkoa voidaan käyttää, jos kehitysvammahuollon toteuttaminen tai toisen turvallisuus välttämättä vaatii"

ja pakon käyttö ja itsemääräämisoikeuden rajoitukset tulee uudelleen ja tarkasti säädellä.

5. Holhouslainsäädännöstä tulee poistaa vajaavaltaiseksi julistaminen ja toimintakelpoisuuden rajoittaminen. § 29 perusteella päämiehelle voidaan määrätä viranomaisedunvalvoja päättämään päämiehen kaikista sellaisista asioista, joiden merkitystä päämies ei ymmärrä. Tämä mukaan

vammainen voidaan määrätä viranomaisedunvalvojan täydelliseen holhoukseen, mikä on ihmisarvoa loukkaavaa eikä liene YK:n vammaissopimuksen hengen mukaista. Omaisten apua ja asiantuntemusta ei saa ohittaa. Tuetun päätöksenteon mallia tulee kehittää.

6. Vammaisten asumispalveluiden valvontaa ja ohjausta pitää tiukentaa ja kehittää. Työntekijöille tulee määrätä Ruotsin Lex Sarah'in mallin mukainen ilmoitusvelvollisuus, jos havaitsevat epäkohtia asiakkaiden kohtelussa.

Työntekijöiden taustat ja rikosrekisterit tulee selvittää. Sosiaalialan työntekijöille tarvitaan terveydenhuollon terhikkiä vastaava rekisteri. Vammaisten eristämistä ja vieraannuttamista omaisistaan emme voi sallia.

Vammaisen omaiset edustavat useimmiten vammaisen tärkeimpiä ihmissuhteita ja ovat heidän kanaltaan yhteisöllinen rikkaus. Vammaisten omaiset on huomioitava hoitosuunnitelmia laadittaessa.

 Vetoomuksen allekirjoittajat 43  (3.5.2011)

Erja Hakkarainen, Vantaa, Vihr

Johanna Jurva, Vantaa, PS

Kirsi Kanerva-Poranen, Kerava, Vihr

Juha Kovanen, Vantaa, SKP

Pirkko Kuusela, Espoo, SDP

Marketta Partonen-Rekola, Kerava, Kesk

Maria Rajakari, Espoo, KD

Mari Rantanen, Vantaa, SDP

Tiina Sandberg, Vantaa, SKP

Mariitta Savolainen, Vantaa, Kesk

Tarja Tallqvist, Espoo, KD

Kati Tyystjärvi, Vantaa, Vas

Tiina Viitanen, Vantaa, Kok

Hanna Paulanto, Vantaa, KD

Antti Holopainen, Lahti, Vas

Merva Mikkola, Espoo, Vihr

Laura Räty, Helsinki, Kok

Armi Lindell, Loviisa, Vas

Viola Heistonen, Imatra, STP

Anne Härkin, Valtimo, Kesk

Outi Alanko-Kahiluoto, Helsinki, Vihr

Reijo Kortelainen, Lieksa, Kok

Helena Puistola, Janakkala, Vas

Soili Haverinen, Vantaa, KD

Erkki Pulliainen, Oulu, Vihr

Johanna Värmälä, Espoo, SDP

Riikka Slunga-Poutsalo, Lohja, PS

Jari Jääskeläinen, Vantaa, Vas

Rose Kangas, Vantaa, KD

Birgitta Gran, Hanko, Vas

Juha Malmi, Vantaa, PS

Marja-Leena Gröhn, Liperi, PS

Pentti Tiusanen, Kotka, Vas

Seija Piipponen-Pekkola, Kotka, Vas

Mikko Ahvenainen, Espoo, Kesk

Juhani Palonen, Mikkeli, Kok    

Pia Lohikoski, Kerava, Vas

Kaija Kiessling, Turku, SKP

Johanna Karimäki, Espoo, Vihr  

Pekka Lundgren, Raisio, SKP

Seija Leppäjoki, Loimaa, SKP
Comments