2012 Kunnallisvaalit - yleistietoa

http://kuntavaalit.radioviola.net/

Kunnallisvaalit

Ketkä voivat asettaa ehdokkaita?

Ehdokkaita kunnallisvaaleissa voivat asettaa

  1. puoluerekisterissä olevat puolueet sekä
  2. äänioikeutettujen perustamat valitsijayhdistykset.

Valitsijayhdistyksen yhden ehdokkaan asettamiseksi voi perustaa vähintään 10 asianomaisessa kunnassa äänioikeutettua henkilöä. Oikeusministeriön asetuksella (vuoden 2012 kunnallisvaaleissa asetus 237/2012) määrätyissä pienimmissä kunnissa valitsijayhdistyksen voi kuitenkin perustaa vähintään viisi tai vähintään kolme äänioikeutettua. Valitsijayhdistykset voivat muodostaa yhteislistoja, joissa kussakin voi olla enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertainen määrä ehdokkaita.

Ehdokashakemuksen tekeminen

Puolueen ja valitsijayhdistyksen tulee toimittaa ehdokaslistansa (ehdokashakemuksensa) kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 40. päivänä ennen vaalipäivää ennen kello 16 (vuoden 2012 kunnallisvaaleissa määräaika on tiistai 18.9. klo 16). Samaan määräaikaan mennessä keskusvaalilautakunnalle on toimitettava myös ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista. Kunkin kunnan keskusvaalilautakunta julkaisee viimeistään 48. päivänä ennen vaalipäivää (maanantaina 10.9.2012) kuulutuksen, jossa ilmoitetaan, kenelle, minä päivinä ja kellonaikoina sekä missä paikassa ehdokashakemuksia ja ilmoituksia otetaan vastaan.

Oikeusministeriössä on laadittu ehdokasasettelulomakkeet Word- ja Pdf-muodossa.

Valitsijayhdistysten ehdokasasettelulomakkeet

ĉ
Неизвестный пользователь,
29 мая 2012 г., 08:47
Ċ
Неизвестный пользователь,
29 мая 2012 г., 08:47
ĉ
Неизвестный пользователь,
29 мая 2012 г., 08:47
Ċ
Неизвестный пользователь,
29 мая 2012 г., 08:47
ĉ
Неизвестный пользователь,
29 мая 2012 г., 08:47
Ċ
Неизвестный пользователь,
29 мая 2012 г., 08:47
ĉ
Неизвестный пользователь,
29 мая 2012 г., 08:47
Ċ
Неизвестный пользователь,
29 мая 2012 г., 08:47
ĉ
Неизвестный пользователь,
29 мая 2012 г., 08:47
Ċ
Неизвестный пользователь,
29 мая 2012 г., 08:47
ĉ
Неизвестный пользователь,
29 мая 2012 г., 08:47
Ċ
Неизвестный пользователь,
29 мая 2012 г., 08:47
ĉ
Неизвестный пользователь,
29 мая 2012 г., 08:47
Ċ
Неизвестный пользователь,
29 мая 2012 г., 08:47
ċ
Veikko Kukkonen,
30 мая 2012 г., 12:02
Comments